De data voor volgend jaar zijn bekend! Hou alvast 5, 6 & 7 juli 2024 vrij!

 

Dit was Gooikoorts 2023: